Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/6e9eb15d-9cc1-460c-b3fe-1867b3b815d2.

Inhoud tonen

Bekijk en luister hoe The Tribute Club klinkt in deze live-registratie. Deze trailer maken we voor opdrachtgevers op maat (logo, datum en contactgegevens) ten behoeve van de promotie.